DANS


Eisen activiteit Dans

 • Ticket of kaartje is bij het verslag toegevoegd.
 • Bij twijfel of je een voorstelling wel mag gebruiken, informeer bij je docent.
 • Lettertype Arial 12 pnt

Voorbereidingsverslag

Verwerk de onderstaande vragen in je voorbereidingsverslag. Schrijf een verslag van 1 A4.

1. Waarom heb je gekozen voor deze culturele activiteit?
2. Wat verwacht je van deze culturele activiteit, wat stel je je erbij voor? Omschrijf wat je verwacht te zien, te horen en te beleven.
3. Welke bronnen heb je gebruikt om je te informeren?
4. Geef een omschrijving van de culturele activiteit. Vertel onder meer iets over de makers en de uitvoerders, de achtergronden, de stijl, het land / de periode waaruit het kunstwerk komt enzovoort. Hierbij moet duidelijk naar voren komen, dat je bovenstaande bronnen gebruikt hebt om je te informeren.
5. Geef minstens twee aandachtspunten waarop je speciaal gaat letten bij je bezoek. Deze aandachtspunten verwerk je later in je belevingsverslag.’

Belevingsverslag

Verwerk de onderstaande vragen in je belevingsverslag. Maak er één geheel van, van tenminste 2 A4. Verwerk in je verslag afbeeldingen die de inhoud illustreren.

Wat zie je? Op welke manier wordt er gedanst?

 • klassiek op spitzen: beschrijf lichaamshoudingen
 • op blote voeten: beschrijf lichaamshoudingen
 • op dansschoeisel: beschrijf lichaamshoudingen

Wat zie je? Hoe wordt de ruimte gebruikt?

 • bewegingspatronen in de hoogte: beschrijf enkele patronenbewegingen
 • in de breedte: beschrijf enkele patronen
 • beweging over de vloer: beschrijf enkele patronen

Wat zie je? Hoe zijn de dansers gegroepeerd?

 • grote groepen: beschrijf combinaties of verhoudingen
 • duo’s, trio’s et cetera: beschrijf combinaties en verhoudingen
 • solo’s: beschrijf rol en verhouding tot de rest

Wat zie je? Wat speelt in de aankleding van het ballet een grote rol? (Kies een of meer opties)

 • decor
 • kostuums
 • rekwisieten
 • belichting
 • omgeving waarin gedanst wordt

Wat hoor je? Op welke muziek wordt gedanst?

 • klassieke muziek: beschrijf rol in voorstelling
 • moderne muziek: beschrijf rol in voorstelling
 • collage van geluiden: beschrijf rol in voorstelling

 Wat hoor en zie je? Volgt de dans de muziek?

 • dans volgt muziek nauwgezet
 • dans en muziek los van elkaar: beschrijf effect hiervan
 • dans en muziek tegengesteld: beschrijf effect hiervan

Werkwijze: welke lichamelijke prestaties leveren de dansers?

 • zichtbare kracht en inspanning: omschrijf inspanning
 • (hoogstaande) techniek: noem voorbeelden
 • souplesse: met welk effect op voorstelling?
Inhoud: is het een verhalende of niet verhalende voorstelling?
 • verhalend: beschrijf de vertelling
 • thematisch: beschrijf de thema’s
 • pure dans: beschrijf wat je ziet

Betekenis: wat roept de voorstelling op? (Kies een of meer opties)

 • dans roept emotie op
 • dans beeldt verhaal uit
 • dans roept vrolijkheid op/amusement
 • dans toont menselijke relaties
 • dans roept op tot (eigen) interpretatie
 • dans laat technische kunnen van dansers zien

Toelichting vragen dans