Individueel en coöperatief

Opdracht 1

  1. Het kunstwerk van een individuele kunstenaar blijkt soms het werk van een coöperatief te zijn. Rembrandt gaf in zijn atelier meerdere schilders de opdracht om aan een van zijn eigen schilderijen mee te werken. De choreograaf maakt zijn choreografie veelal ter plekke en in samenwerking met de dansers, en de dirigent voert samen met het orkest het werk uit. Wie is nu de kunstenaar?
  2. Is de kunstenaar degene die het kunstwerk heeft bedacht (de schilder, de choreograaf of de componist) of is het degene die het heeft uitgevoerd of gemaakt (de school van schilder X, het dansgezelschap of het orkest)?
  3. En maakt dit uit voor de individuele kunstervaring, voor het publiek?
  4. Wat kan de toegevoegde waarde zijn van het werken in een coöperatief?
  5. En, in hoeverre was er binnen bijvoorbeeld de kunstenaarsgroep De Stijl, ruimte voor de individuele schilders, architecten en vormgevers?

Samen aan het werk

De tentoonstelling Say Cheese laat werk zien van de kunstenaar Martin Creed: blauwe ballonnen, woeste schilderijen, een wandelend muziekkorps, boompjes in het park et cetera.De werken zijn bedacht door Creed maar niet door hem gemaakt. Het zijn de museummedewerkers die daadwerkelijk hebben geschilderd, ballonnen gekochten opgeblazen, wc-rollen gestapeld om zo de expositie te kunnen samenstellen. Alle musea die zijn werk willen tonen krijgen instructies of ‘creatieve werkopdrachten’ van de regisseur Martin Creed.

Opdracht 2

  1. In hoeverre is dit werk individueel of juist coöperatief?
  2. Maakt dat uit voor de waarde van het kunstwerk? Of voor de beleving van deze kunst?
  3. Er zijn musea die aan het werk van één kunstenaar zijn gewijd, er zijn ook musea waar kunstwerken van verschillende kunstenaars worden getoond. Die verschillende kunstwerken die dan in de zalen worden samengebracht gaan als het ware met elkaar een dialoog aan, waardoor er een bepaald spanningsveld tussen de werken ontstaat. Waar ligt hier de grens tussen individueel en coöperatief?
  4. Wat is het effect op het publiek?
  5. Is de expositie het kunstwerk (van de conservator) of…?

Dimensie-Individueel-cooperatief