Traditie en innovatie

Kunst verhoudt zich altijd tot één of meer tradities (kunstvormen, genres, stromingen, voorgangers). Die verhouding kan allerlei vormen krijgen: herhaling, uitwerking en variatie, omvorming, maar ook verzet en afwijzing. En: In elke tijd kunnen bepaalde tradities gekoesterd worden en/of sneuvelen en plaats maken voor nieuwe gewoonten, afspraken en gebruiken (die wellicht vanzelf ooit weer deel van een traditie kunnen zijn).

Opdracht 1

  1. Is innovatie alleen mogelijk bij gratie van traditie? Wat is traditie (waarde, betekenis, functie)?
  2. Is er sprake van innovatie of niet?
  3. Kunnen bijvoorbeeld traditie en innovatie binnen beeldende kunst, dans of muziek naast elkaar bestaan?

Dans

Je hoeft geen danskenner te zijn om het verschil te zien tussen klassiek ballet(of academisch ballet) en urban dans. De verschillen zitten onder meer in de bewegingen die worden gemaakt, de kleding die wordt gedragen of de muziek waarop wordt gedanst. Denk alleen al aan tutu’s, baggy trousers, gympen of spitzen (pointes). Beide dansvormen kennen een bepaalde traditie in ontwikkeling voor wat betreft choreograferen, danstechniek, uitvoeringslocatie, ideaaltypen of leerscholen.

Binnen het klassiek ballet wordt er gedanst volgens de traditie van de ‘Academie Royale de Danse’ in 1661 opgericht door Lodewijk de XIV. Zijn bijnaam van de Zonnekoning heeft hij overigens te danken aan de rol die hij had in een van de voor hem gemaakte hofballetten.

Opdracht 2

  1. Wat was de functie, betekenis en waarde van die vorm van dans?

Deze danstraditie heeft zich ontwikkeld tot het ballet zoals we dat nu kennen van bijvoorbeeld Het Nationaal Ballet (Amsterdam). Die ontwikkeling was in eerste instantie mogelijk dankzij bijzondere innovaties voor wat betreft choreografie (andere onderwerpen), techniek, belichting en decor(dansers werden letterlijk  getild en getoond als feeërieke, zwevende wezens). Ook vernieuwing binnen de danstechniek (ideaal was om door eigen lichaamsbeheersing a.h.w. boven de grond te kunnen zweven) of andere kostuums (van hoepelrok naar lichte, korte tutu’s en de ontwikkeling van spitzen) speelden hierbij een rol.

2. Ga zelf op onderzoek dans en ontdek welke nieuwe dansvormen er in de afgelopen decennia zijn ontstaan! Wat weet je m.b.t. dans van de hedendaagse jeugdcultuur?

3. Welke innovaties hebben bijvoorbeeld geleid tot urban dans (waaronder streetdance en breakdance)?

4. Wat was hierbij de invloed van de hiphop cultuur (met o.a. rap, scratching/ graffiti)? Is urban dans vandaag de dag nog een innovatie of inmiddels een traditie?

5. Wat zie je verder aan danstradities binnen je eigen omgeving?

Dimensie-traditie-innovatie