Feit en fictie

Soms zijn we gericht op feiten, soms verliezen we ons in de fictieve wereld van kunst.

Beantwoord de onderstaande vragen in tweetallen of alleen. De antwoorden noteer in je Pages of Word. Deze lever je weer in via Magister -> opdrachten.

Opdracht 1: Feit en Fictie

CKV maakt ons bewust van feit en fictie, waarbij de grenzen niet altijd makkelijk zijn waar te nemen. Is dit belangrijk om te weten? Waarom wel/ niet?

  1. Waarom gebruikt een kunstenaar soms fictie?
  2. Is iets waargebeurd of niet? Kun je dat bepalen?
  3. Biedt fictie een kunstenaar andere mogelijkheden dan feiten?
  4. Kan iets tegelijkertijd feit en toch fictie zijn?
  5. Wanneer wordt fictie een leugen?
  6. Zijn de volksverhalen die worden verteld gebaseerd op werkelijkheid of op fantasie?
  7. Is het belangrijk of de schrijver zijn boek baseert op een waargebeurd verhaal?
  8. Is een autobiografie een feit? En wat gebeurt als dit boek wordt verfilmd?

Opdracht 2: Bekijk Jimmy Nelson zijn foto’s op zijn site Jimmy Nelson

Jimmy Nelson trekt de wereld over om bijzondere bevolkingsgroepen te fotograferen.

1. Wanneer ligt binnen zijn foto’s het accent op feit of op fictie?
2. En maakt dat uit voor het eindresultaat en de beleving van de kijker?

Opdracht 3: Mockumentary

1. Wat gebeurd er in een Mockumentary?
2. Sacha Baron is één van de bekendste mockumentary maker. Wat is zijn werkwijze?
3. Bekijk een deel van één van zijn laatste project ‘Who is America?’

4. Wat stelt hij aan de kaak? Hoe doet hij dit?