Digitaal en analoog

Beantwoord de onderstaande vragen in tweetallen of alleen. De antwoorden noteer in je Pages of Word. Deze lever je weer in via Magister -> opdrachten.

Opdracht 1

RuudWeb.jpg

Opdracht 1

  1. Is dit kunstwerk met analoge technieken gemaakt, of met digitale middelen? Of met beide?
  2. Waar zie je dat aan? Hoe merk je het?
  3. Doet het er volgens jou toe? Waarom wel, of niet?
  4. Als het digitaal is, hoe was het dan vroeger, toen alles nog analoog was? Wordt er nog analoge kunst gemaakt in dit digitale tijdperk?
  5. En: Wat betekent het dat kunst analoog is? En digitaal?
  6. Maakt het voor een bepaalde kunstvorm of een bepaald kunstwerk uit of het digitaal is of analoog?
  7. Kan iedereen nu kunstenaar worden doordat bijvoorbeeld digitale bewerkingsprogramma’s laagdrempelig voorhanden zijn?
  8. Wat is de invloed geweest van de digitalisering op de kunsten?

Pokémon Go

Is de game Pokémon Go een uniek Gesamtkunstwerk waarin het werk van graphic designers, schrijvers en game-ontwerpers is samengesmolten? Of is het een voorbeeld van een unieke marketing en communicatie-campagne? Of…? Feit is dat afgelopen zomer (2016) binnen twee weken na de officiële lancering wereldwijd ruim 30 miljoen mensen deze game hadden gedownload en het spel in de echte (analoge) wereld speelden.

Opdracht 2

  1. Kan het spelen van Pokémon Go vergeleken worden met een performance waaraan het publiek in grote mate meedoet en daarmee onderdeel is van de happening (net zoals bij festivals)?
  2. In Pokémon Go vervaagt de scheiding tussen de fysieke wereld en de digitale wereld. Is het in de huidige samenleving nog noodzakelijk om, met betrekking tot kunst, een onderscheid te maken tussen digitaal en analoog?

Dimensie-digitaal-analoog