Amusement en engagement

Beantwoord de onderstaande vragen in tweetallen of alleen. De antwoorden noteer in je Pages of Word. Deze lever je weer in via Magister -> opdrachten.

Opdracht 1

Natuurlijk mag kunst gewoon leuk zijn! Graag zelfs… Maar hoe zit dat met de boodschao van de kunstenaar? Soms is kunst bloedserieus, soms hilarisch en er is kunst waarbij je niet meer weet of je nou moet huilen of lachen…

In kunst en cultuur is het niet altijd mogelijk (en/of de bedoeling) om duidelijke scheidslijnen aan te brengen tussen het amusement en engagement.

  1. Wat is de betekenis van ‘amusement’ en ‘engagement’?
  2. Kan een kunstwerk zowel amusement als engagement zijn?
  3. Kun je kunst en amusement altijd onderscheiden?
  4. Vinden we kunst meer (of minder) waard dan amusement?
  5. En als dat het geval is, waarom eigenlijk?

Op het grensvlak van amusement en engagement?

De rood, blauw en geel gekleurde LEGOblokjes kent iedereen. Lego staat voor de Deense woorden ‘leggodt'(speel goed) en miljoenen kinderen hebben ooit iets gecreëerd met deze blokjes. Er bestaat zelfs een LEGOland in verschillende landen, een amusementspark waar vooral gezinnen met jonge kinderen naartoe gaan.

In 2015 lanceerde kunstenaar Ai Weiwei zijn plannen voor het maken van een serie portretten van politieke dissidenten. Hij wilde daarvoor gebruik maken van LEGO blokjes en plaatste een bulkbestelling bij de fabrikant. Deze weigerde, volgens Ai Weiwei omdat de blokjes niet bedoeld waren om geëngageerde kunst mee te maken maar bestemd zijn voor educatieve doeleinden en amusement.

Nadat Ai Weiwei deze reactie van de fabrikant van LEGO publiekelijk bekend had gemaakt, stuurden mensen uit de hele wereld hem massaal de blokjes toe.

Opdracht 2

  1. Waarom zou de kunstenaar gebruik willen maken van juist dit materiaal?
  2. Wat vind je van dit idee?
  3. Onderzoek minimaal drie kunstenaars die wat jou betreft met hun kunst zich in zowel de wereld (op het grensvlak) van amusement en engagement bevinden. Motiveer je keuze.
  4. Richt je op een van deze kunstenaars en formuleer voor hen een nieuwe opdracht die zich bevindt op het grensvlak van amusement en engagement.

 

 

Dimensie-Amusement-engagement