MUSEUM

Eisen activiteit Museum

 • Ticket of kaartje is bij het verslag toegevoegd.
 • Bij twijfel of je een museum wel mag gebruiken, informeer bij je docent.
 • Lettertype Arial 12 pnt

Voorbereidingsverslag

Verwerk de onderstaande vragen in je voorbereidingsverslag. Maak er één geheel van, van tenminste 1 A4.

1. Waarom heb je gekozen voor deze culturele activiteit?
2. Wat verwacht je van deze culturele activiteit, wat stel je je erbij voor? Omschrijf wat je verwacht te zien, te horen en te beleven.
3. Welke bronnen heb je gebruikt om je te informeren?
4. Geef een omschrijving van de culturele activiteit. Vertel onder meer iets over de makers en de uitvoerders, de achtergronden, de stijl, het land / de periode waaruit het kunstwerk komt enzovoort. Hierbij moet duidelijk naar voren komen, dat je bovenstaande bronnen gebruikt hebt om je te informeren.
5. Geef minstens twee aandachtspunten waarop je speciaal gaat letten bij je bezoek. Deze aandachtspunten verwerk je later in je belevingsverslag.’

Belevingsverslag

Verwerk de onderstaande vragen in je belevingsverslag. Maak er één geheel van, van tenminste 2 A4. Verwerk in je verslag afbeeldingen die de inhoud illustreren.

Wat zie je? Is het werk figuratief of abstract?

 • figuratief: beschrijf de voorstelling
 • geabstraheerd: beschrijf de voorstelling en wijze van abstractie
 • abstract: beschrijf wat je ziet

Wat zie je? Welke beeldaspecten vallen op? Kies een of meer opties.

 • kleurgebruik
 • (suggestie van) ruimte en/of plasticiteit
 • verwerking licht
 • compositie
 • (suggestie van) beweging
 • afmeting en/ of kader

Wat zie je? Wordt je aandacht getrokken naar een bepaald punt?

 • aandacht richt zich op een punt: hoe en waardoor?
 • aandacht wordt niet naar een bepaald punt getrokken
 • er is sprake van een allesomvattende compositie

Wat zie je? Is de ruimte of omgeving waarin het werk is te zien van belang?

 • werk verbonden met omgeving: omschrijf relatie werk/ omgeving
 • (reproductie)niet te beoordelen
 • omgeving speelt geen rol

Werkwijze: Hoe heeft de kunstenaar zijn technieken en materialen gebruikt?

 • op een ongebruikelijke manier: beschrijf het uitzonderlijke karakter
 • expressief materiaalgebruik: omschrijf de werkwijze
 • materiaalgebruik zonder persoonlijke expressie

Werkwijze: Welke rol speelt de waarneming van de werkelijkheid bij de kunstenaar?

 • waarneming staat centraal: omschrijf de zienswijze
 • naast waarneming ook fantasie: wat is niet gezien, maar bedacht?
 • alleen maar fantasie of abstract

Inhoud: levert de titel een aanwijzing voor de interpretatie?

 • zonder titel (of onbekend)
 • titel verklaart werk
 • titel voegt iets toe: wat voegt de titel toe?

Inhoud: Verwijst het werk naar bekende verhalen? Bijbel? Mythologie?

 • getrouwe) illustratie verhaal: welk (soort) verhaal?
 • (eigen) interpretatie verhaal: welke interpretatie, welk verhaal?
 • inhoud staat los van bekende verhalen, vertelt eigen verhaal

Betekenis: wat is de betekenis van het werk? (Kies een of meer opties.)

 • zichtbare werkelijkheid is onderwerp
 • maatschappelijke werkelijkheid is onderwerp
 • (privéleven) kunstenaar is onderwerp
 • werk bedoeld als provocatie
 • werk bedoeld als decoratie
 • werk roept op tot concentratie en/of meditatie
 • werk roept op tot (eigen) interpretatie
 • werk bedoeld als illustratie
 • werk roept emotie op

Toelichting vragen museum