LITERATUUR

Eisen activiteit Literatuur

 • Het moet een boek zijn van de Wereldliteratuurlijst
 • Bij twijfel of je een boek wel mag gebruiken, informeer bij je docent.
 • Lettertype Arial 12 pnt

 

Voorbereidingsverslag

Verwerk de onderstaande vragen in je voorbereidingsverslag. Maak er één geheel van, van tenminste 1 A4.

1. Waarom heb je gekozen voor deze culturele activiteit?
2. Wat verwacht je van deze culturele activiteit, wat stel je je erbij voor? Omschrijf wat je verwacht te zien, te horen en te beleven.
3. Welke bronnen heb je gebruikt om je te informeren?
4. Geef een omschrijving van de culturele activiteit. Vertel onder meer iets over de makers en de uitvoerders, de achtergronden, de stijl, het land / de periode waaruit het kunstwerk komt enzovoort. Hierbij moet duidelijk naar voren komen, dat je bovenstaande bronnen gebruikt hebt om je te informeren.
5. Geef minstens twee aandachtspunten waarop je speciaal gaat letten bij je bezoek. Deze aandachtspunten verwerk je later in je belevingsverslag.

Belevingsverslag

Verwerk de onderstaande vragen in je belevingsverslag. Maak er één geheel van, van tenminste 2 A4. Verwerk in het verslag afbeeldingen die de inhoud illustreren.

Werkwijze: welk vertelperspectief overheerst

 • alwetende verteller
 • ikpersoon
 • derde persoon

Werkwijze: hoe gaat de schrijver om met vertelde tijd?

 • chronologisch verteld verhaal
 • flashback/ flashforward
 • tijdrekking en tijdsprongen

Werkwijze: in welke stijl is het verhaal geschreven? (Kies een of meer opties)

 • humoristisch
 • ernstig
 • alledaags, platvloers
 • verheven, plechtig
 • sarcastisch
 • met veel symboliek

Inhoud: uitgaand van het moment van verschijnen: wanneer speelt het verhaal?

 • verleden
 • heden
 • toekomst

Inhoud: welke aandacht krijgen de karakters in het verhaal?

 • het zijn ‘flatcharacters’
 • het zijn soms ‘flat’ soms ‘round’ characters
 • het zijn ‘roundcharacters’

Inhoud: in welke omgeving bevindt de hoofdpersoon zich?

 • een hem of haar vreemde omgeving
 • een soms vreemde, soms vertrouwde omgeving
 • een hem of haar vertrouwde omgeving

Inhoud: tot welk genre kun je het boek rekenen?

 • detectiveverhaal
 • sciencefiction
 • avonturen roman
 • liefdesgeschiedenis
 • historische roman
 • ideeënroman

Betekenis: Levert de titel een aanwijzing op voor de interpretatie?

 • titel geeft letterlijke betekenis
 • titel geeft figuurlijke betekenis
 • titel verwijst naar een hoofdpersoon

Betekenis: wat is de betekenis van het verhaal? (Kies een of meer opties)

 • nadruk op het plot, op wat er gebeurt
 • onderwerp autobiografisch
 • nadruk op de boodschap of het thema
 • onderwerp maatschappelijk of politiek
 • nadruk op de ontwikkeling van karakters
 • onderwerp filosofisch of roept op tot eigen interpretatie

Toelichting Literatuur