Autonoom en toegepast

Beantwoord de onderstaande vragen in tweetallen of alleen. De antwoorden noteer in je Pages of Word. Deze lever je weer in via Magister -> opdrachten.

Opdracht 1

  1. Wanneer is kunst autonoom?
  2. Is autonoom hetzelfde als zelfstandig, of kan autonome kunst ook met andere vormen van cultuur gecombineerd worden?
  3. Toegepaste kunst is overal om ons heen: gebouwen, mode, gebruiksvoorwerpen, drukwerk enz. Is toegepaste kunst wel kunst?
  4. Kan kunst ‘gebruikt’ worden?
  5. Wanneer wel en wanneer niet? Waarom?
  6. Is autonome kunst eigenlijk wel mogelijk?

Opdracht 2

In musea zijn zalen ingericht met serviezen, wapens, tasjes, platenhoezen, boekomslagen en je kunt er zelfs vliegtuigen vinden. In hoeverre kun je hier over autonome of toegepaste kunst spreken? Vazen van kunstenares Hella Jongerius worden tentoongesteld in bijvoorbeeld museum Boymans van Beuningen. Haar werk kun je echter ook bij IKEA kopen.

In hoeverre is het werk van Hella nog kunst als het bij IKEA te koop is in plaats van in de museumwinkel?

Dimensie-Autonoom-toegepast