FILM

Eisen activiteit film:

 • Filmhuis film (check keuze film op Filmhuis Emmeloord of Fraterhuis Zwolle)
 • Ticket of kaartje is bij het verslag toegevoegd.
 • Je mag maar één film gebruiken voor in de kunstdossier
 • Bij twijfel of je een film wel mag gebruiken, informeer bij je docent.

 

Voorbereidingsverslag

Verwerk de onderstaande vragen in je voorbereidingsverslag. Maak er één geheel van, van tenminste 1 A4.

1. Waarom heb je gekozen voor deze culturele activiteit?
2. Wat verwacht je van deze culturele activiteit, wat stel je je erbij voor? Omschrijf wat je verwacht te zien, te horen en te beleven.
3. Welke bronnen heb je gebruikt om je te informeren?
4. Geef een omschrijving van de culturele activiteit. Vertel onder meer iets over de makers en de uitvoerders, de achtergronden, de stijl, het land / de periode waaruit het kunstwerk komt enzovoort. Hierbij moet duidelijk naar voren komen, dat je bovenstaande bronnen gebruikt hebt om je te informeren.
5. Geef minstens twee aandachtspunten waarop je speciaal gaat letten bij je bezoek. Deze aandachtspunten verwerk je later in je belevingsverslag.’

Belevingsverslag

Verwerk de onderstaande vragen in je belevingsverslag. Maak er één geheel van, van tenminste 2 A4. Verwerk in je verslag afbeeldingen die de inhoud illustreren.

Wat zie je? Fictie/non-fictie?

 • documentaire: beschrijf onderwerp kort
 • mengvorm: met welke reden?
 • speelfilm: beschrijf verhaal kort

Wat zie je? Welke filmtechnieken vallen op? Kies meer dan een optie.

 • montage
 • kadrering
 • belichting
 • specialeffect
 • camerastandpunten/-gebruik
 • mise-en-scène

Wat zie je? Wat is de verhouding tussen story en plot?

 • plot volgt chronologie story
 • plot maakt story spannend: op welke manier?
 • flashbacks/ flash forwards: beschrijf effect op inhoud

Wat ervaar je: hoe wordt de film vertoond? (Wat is het effect?)

 • klassieke bioscoopsituatie
 • televisie/ video
 • interactief of themapark

Wat hoor je? Welke rol speelt de muziek in de film?

 • muziek versterkt inhoud film: op welke manier?
 • geen, weinig of onopvallende muziek
 • muziek voegt elementen toe: welke en op welke manier?

Inhoud: tot welk genre hoort de film?

 • horror-ofscience-fictionfilm
 • thriller
 • comedy
 • (docu)drama
 • avonturenfilm
 • familie/ kinderfilm
 • oorlogsfilm
 • western
 • documentaire

Inhoud: waar ligt de nadruk van het verhaal?

 • op wat er gebeurt (story)
 • op de boodschap (thematiek)
 • op de (psychologische) ontwikkeling van
 • op de (psychologische) ontwikkeling van personage(s)

Inhoud: wat speelt een grote rol bij het maken van de film?

 • de filmmaker (auteursfilm)
 • acteurs/filmsterren (acteursfilm)
 • eerder uitgebrachte films

Betekenis: wat denk je dat de betekenis van de film is?

 • persoonlijke/ autobiografische betekenis van de filmmaker
 • bedoeld als (politieke of culturele) provocatie
 • roept emoties op
 • gemaakt uit commerciële overwegingen
 • morele boodschap
 • bedoeld als amusement

Toelichting vragen film