Dimensies

De dimensies, het zijn er elf, zijn disciplineoverstijgende onderwerpen die aspecten van het artistieke proces (productie, bemiddeling, receptie en reflectie van kunst) uitlichten.